Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 80079-37:2016

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 37: Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Muut kuin sähköiset suojaustyypit. Suojaus rakenteellisella turvallisuudella "c", suojaus syttymislähteiden valvonnalla "b", suojaus nesteeseen upottamalla "k"

Soveltamisala
Tämä osa standardista ISO/IEC 80079 määrittää vaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien muiden kuin sähkölaitteiden suunnittelulle ja rakenteelle. Laitteita suojataan räjähdyssuojausrakenteilla rakenteellinen turvallisuus ”c”, syttymislähteiden valvonta ”b” ja nesteeseen upottaminen ”k”.Tämä osa standardista ISO/IEC 80079 täydentää ja muokkaa standardin ISO 80079‑36 vaatimuksia. Mikäli tämä standardi on ristiriidassa standardin ISO 80079‑36 kanssa, ovat tämän standardin vaatimukset etusijalla.Räjähdyssuojausrakenteet ”c”, ”k” ja ”b” eivät ole soveltuvia ryhmälle I, kun räjähdyssuojaustaso on Ma, ellei turvallisuustoimenpiteitä lisätä.Standardissa kuvailtuja räjähdyssuojausrakenteita voidaan käyttää yksin tai yhdistettynä toisiinsa, jotta saavutetaan laitteelle asetetut ryhmien I, II ja III vaatimukset riippuen standardissa ISO 80079‑36 esitetystä syttymisvaaran arvioinnista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13237:2012 Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
EN 13501-1:2018 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
IEC 60079-0:2011
Direktiivi
Vahvistuspäivä
15.04.2016
Julkaisupäivä
03.01.2017
Painos
1
Sivumäärä
103
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin