Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9000

Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja periaatteet, joita voivat soveltaa yhtä lailla
— organisaatiot, jotka tavoittelevat jatkuvaa menestystä ottamalla käyttöön laadunhallintajärjestelmän
— asiakkaat, jotka hakevat varmistusta sille, että organisaatio pystyy tuottamaan johdonmukaisesti heidän vaatimustensa mukaisia tuotteita ja palveluja
— organisaatiot, jotka hakevat varmistusta sille, että tuotteita ja palveluja koskevat vaatimukset täyttyvät toimitusketjussa
— organisaatiot ja sidosryhmät, jotka haluavat parantaa viestintää omaksumalla yhteisen näkemyksen laadunhallinnassa käytettävästä sanastosta
— organisaatiot, jotka suorittavat vaatimustenmukaisuuden arviointeja standardin ISO 9001 vaatimuksiin verraten
— laadunhallintaan liittyvää koulutusta, arviointeja tai neuvontaa tarjoavat tahot
— aiheeseen liittyvien standardien laatijat.
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään termit ja määritelmät, jotka koskevat kaikkia ISOn teknisen komitean ISO/TC 176 laatimia laadunhallinnan standardeja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
05.10.2015
Julkaisupäivä
23.10.2015
Painos
3
Sivumäärä
116
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin