Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9001

Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään laadunhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset, joita organisaatio voi hyödyntää, kun
a) sen tarvitsee osoittaa kykynsä tuottaa johdonmukaisesti tuotteita tai palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset sekä tuotetta tai palvelua koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset
b) se pyrkii lisäämään asiakastyytyväisyyttä soveltamalla vaikuttavasti järjestelmää, joka sisältää järjestelmän parantamisen prosessit ja asiakasvaatimusten sekä tuotetta koskevien lakien ja viranomaisten vaatimusten täyttämisen varmistavat prosessit.
Kaikki tässä standardissa esitetyt vaatimukset ovat yleisiä, ja ne on tarkoitettu kaikille organisaatioille soveltuviksi niiden tyypistä, koosta ja niiden tuottamista tuotteista ja palveluista riippumatta.
HUOM. 1 Tässä kansainvälisessä standardissa termi tuote tai palvelu koskee vain tuotteita tai palveluita, jotka on tarkoitettu asiakkaille tai joita asiakas tarvitsee.
HUOM. 2 Tämä huomautus koskee englanninkielisten termien statutory ja regulatory merkitystä. Statutory and regulatory requirements on käännetty tässä standardissa lakien ja viranomaisten vaatimuksiksi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
05.10.2015
Julkaisupäivä
23.10.2015
Painos
5
Sivumäärä
77
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin