Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9934-1 Kumottu

Rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus. Osa 1: Yleisohjeet

Soveltamisala
Standardin ISO 9934 tässä osassa esitetään yleiset periaatteet ferromagneettisten materiaalien magneettijauhetarkastukselle. Magneettijauhetarkastusta käytetään ensisijassa pintaan aukeavien epäjatkuvuuskohtien, erityisesti halkeamien, havaitsemiseen. Menetelmä voi myös paljastaa välittömästi pinnan alla olevia epäjatkuvuuskohtia, mutta tarkastusherkkyys alenee nopeasti mitä syvemmällä epäjatkuvuuskohdat ovat.
Standardin ISO 9934 tässä osassa määritellään tarkastettavan pinnan esivalmistelut, magnetointimenetelmät, tarkastusaineille ja niiden levittämiselle asetettavat vaatimukset sekä tulosten kirjaaminen ja tulkinta. Hyväksymisrajoja ei määritellä. Tiettyjen magneettijauhetarkastuskohteiden lisävaatimukset määritellään tuotestandardeissa (ks. asianmukaiset ISO- tai EN-standardit).
Standardin ISO 9934 tätä osaa ei sovelleta remanenssimenetelmää käytettäessä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
09.11.2015
Kumouspäivä
23.12.2016
Painos
2
Sivumäärä
41
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin