Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9934-1:2016

Rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus. Osa 1: Yleisohjeet

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään yleiset periaatteet ferromagneettisten materiaalien magneettijauhetarkastukselle. Magneettijauhetarkastusta käytetään ensi sijassa pintaan aukeavien epäjatkuvuuskohtien, erityisesti halkeamien, havaitsemiseen. Menetelmä voi myös paljastaa välittömästi pinnan alla olevia epäjatkuvuuskohtia, mutta tarkastusherkkyys alenee nopeasti mitä syvemmällä epäjatkuvuuskohdat ovat.
Tässä asiakirjassa määritellään tarkastettavan pinnan esivalmistelut, magnetointimenetelmät, tarkastusaineille ja niiden levittämiselle asetettavat vaatimukset sekä tulosten kirjaaminen ja tulkinta. Hyväksymisrajoja ei määritellä. Tiettyjen magneettijauhetarkastuskohteiden lisävaatimukset määritellään tuotestandardeissa (ks. asianmukaiset kansainväliset tai eurooppalaiset standardit).
Tätä asiakirjaa ei sovelleta remanenssimenetelmää käytettäessä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 12707:2016 Non-destructive testing -- Magnetic particle testing -- Vocabulary
ISO 3059:2012 Non-destructive testing -- Penetrant testing and magnetic particle testing -- Viewing conditions
ISO 9934-2:2015 Non-destructive testing -- Magnetic particle testing -- Part 2: Detection media
Vahvistuspäivä
23.12.2016
Julkaisupäivä
17.01.2017
Painos
3
Sivumäärä
43
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin