Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9017:2018

Hitsien rikkova aineenkoetus metalleille. Murtokoe

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan koesauvojen mitat ja esitetään murtokokeen suoritustapa, jolla saadaan tietoa sisäisten hitsausvirheiden (kuten huokosten, halkeamien, liitosvirheiden, vajaan hitsautumissyvyyden ja sulkeumien) tyypeistä, koosta ja jakaumasta murtopinnalla.
Tämä asiakirja koskee kaiken muotoisia metallituotteita, joiden valmistamisessa käytetään sulahitsausprosesseja, ja joiden aineenpaksuus on vähintään 2 mm.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10042:2005 Welding -- Arc-welded joints in aluminium and its alloys -- Quality levels for imperfections
ISO 17637:2016 Non-destructive testing of welds -- Visual testing of fusion-welded joints
ISO 5817:2014 Welding -- Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) -- Quality levels for imperfections
Vahvistuspäivä
09.02.2018
Julkaisupäivä
28.08.2018
Painos
2
Sivumäärä
37
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin