Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9004:2018

Laadunhallinta. Organisaation laatu. Ohjeita jatkuvan menestyksen saavuttamiseen

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeistusta siihen, miten parantaa organisaation kykyä saavuttaa jatkuva menestys. Ohjeistus on yhdenmukainen standardissa ISO 9000:2015 esitettyjen laadunhallinnan periaatteiden kanssa.
Tässä asiakirjassa tarjotaan itsearviointityömalli sen katselmointiin, missä määrin organisaatio on ottanut käyttöön tässä asiakirjassa esitetyt käsitteet.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikkiin organisaatioihin niiden koosta, tyypistä tai toiminnasta riippumatta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary
Vahvistuspäivä
20.04.2018
Julkaisupäivä
30.10.2018
Painos
4
Sivumäärä
131
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin