Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14555 Kumottu

Hitsaus. Metallisten materiaalien kaaritapitushitsaus

Soveltamisala
Tämä standardi kattaa staattisesti ja väsyttävästi kuormitettujen metallisten rakenteiden tapitushitsauksen.
Standardissa määritetään tapitushitsaukselle vaatimukset, erityisesti liittyen hitsaustietämykseen, hitsauksen laatuvaatimuksiin, hitsausohjeisiin, hitsausohjeiden hyväksyttämiseen, hitsausoperaattorin pätevöittämiseen sekä tuotantohitsien testaukseen.
Tämä standardi soveltuu, kun valmistajalta edellytetään näyttöä kyvystä tuottaa määritetyn laatutason omaava hitsattu rakenne.
HUOM.Yleiset sulahitsauksen laatuvaatimukset metalleille annetaan standardeissa ISO 3834-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4 ja ISO 3834-5.
Tämä standardi on laadittu kattavaksi asiakirjaksi, jota käytetään viitteenä sopimuksia tehtäessä. Annettuja vaatimuksia voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai joitakin voidaan poistaa, jos ne eivät ole oleellisia kyseiselle rakenteelle (ks. liite B).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
16.06.2014
Kumouspäivä
22.06.2017
Painos
3
Sivumäärä
100
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin