Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 14253-1:2013 Kumottu

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Työkappaleen tai mittalaitteen tarkastus mittaamalla. Osa 1: Säännöt määrittelyn vaatimustenmukaisuuden tai vaatimustenvastaisuuden osoittamiseen

Soveltamisala
Standardin ISO 14253 tässä osassa annetaan säännöt työkappaleen (tai työkappalejoukon) ominaisuudelle annetun toleranssin tai mittauslaitteen suurimpien sallittujen virherajojen vaatimustenmukaisuuden tai vaatimustenvastaisuuden määrittämiseen, kun mittausepävarmuus otetaan huomioon.
Nämä säännöt ovat erilaiset toleroidulle yksittäiselle kappaleelle ja toleroidulle kappalejoukolle.
Standardissa esitetään myös säännöt niiden tapausten käsittelemiseksi, kun päätöstä (vaatimustenmukaisuudesta tai -vastaisuudesta määrittelyn suhteen) ei voida yksiselitteisesti tehdä, ts. jos mittaustulos osuu mittausepävarmuusalueelle, joka on määrittelyrajojen ympärillä (ks. 3.23).
Standardin ISO 14253 tätä osaa sovelletaan määrittelyihin, jotka on määritelty yleisissä GPS-standardeissa (ks. ISO/TR 14638), ts. teknisen komitean ISO/TC 213 valmistelemat standardit, mukaan lukien
— kappaleen/kappalejoukon määrittelyt (jotka yleensä annetaan ylempänä tai alempana toleranssirajana tai molempina)
— mittauslaitemäärittelyt (jotka yleensä annetaan suurimpina sallittuina virheinä).
Standardin ISO 14253 tätä osaa voidaan soveltaa vain numeerisina arvoina esitettäville ominaisuuksille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.10.2013
Kumouspäivä
15.12.2017
Painos
1
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin