Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6892-2 Kumottu

Metallien vetokoe. Osa 2: Kuumavetokoe

Soveltamisala
Standardin ISO 6892 tässä osassa määritellään metallisten materiaalien vetokoe huoneenlämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.03.2011
Kumouspäivä
08.06.2018
Painos
1
Sivumäärä
46
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin