Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6506-2 Kumottu

Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi

Soveltamisala
Standardin ISO 6506 tässä osassa määritellään standardin ISO 6506-1 mukaisessa Brinellin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden suora ja epäsuora varmentaminen sekä milloin näitä varmentamismenettelyitä on käytettävä.
Suorassa varmentamisessa tarkastetaan, ovatko kovuusmittarin toimintaan liittyvät parametrit vaatimusten mukaisia. Epäsuorassa varmentamisessa käytetään standardin ISO 6506-3 mukaisesti kalibroiduilla vertailukovuuspaloilla tehtyjä kovuusmittauksia kovuusmittarin toiminnan tarkastamiseksi.
Mikäli mittaria käytetään myös muiden menetelmien mukaisiin kovuusmittauksiin, mittari on varmennettava erikseen jokaiselle menetelmälle.
Standardin ISO 6506 tätä osaa sovelletaan sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille. Kovuusmittareilla, joiden koevoimat ja mittausajat eivät ole määriteltyjen mukaisia, voiman ja mittausaikojen suora varmentaminen voidaan tehdä liitteen B mukaisesti.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
10.11.2014
Kumouspäivä
04.01.2019
Painos
3
Sivumäärä
35
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin