Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6508-1 Kumottu

Metallien Rockwellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä

Soveltamisala
Standardin ISO 6508 tässä osassa määritellään metallien Rockwellin kovuus- ja pintakovuuskoe (asteikot ja käyttöalueet taulukon 1 mukaisesti). Standardia sovelletaan sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille.
Tietyille materiaaleille ja/tai tuotteille on omat kansainväliset standardinsa (esim. ISO 3738‑1 ja ISO 4498).
HUOM. Olisi otettava huomioon, että volframikarbidikovametallista valmistettua kuulapaininkärkeä pidetään Rockwellin kokeessa vakiopaininkärkenä. Teräskuulapaininkärkeä voidaan edelleen käyttää, mikäli liitteen A vaatimukset täyttyvät.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.04.2015
Kumouspäivä
09.09.2016
Painos
3
Sivumäärä
70
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin