Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 636:2015 Kumottu

Hitsausaineet. Hitsaussauvat, hitsauslangat ja hitsiaineet seostamattomien terästen ja hienoraeterästen TIG-hitsaukseen. Luokittelu

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa annetaan vaatimukset seostamattomien terästen ja hienoraeterästen, joiden myötölujuus on enintään 500 MPa tai murtolujuus enintään 570 MPa, TIG-hitsauksen hitsauslankojen ja -hitsaussauvojen luokittelulle hitsatussa tilassa tai jälkilämpökäsitellyssä tilassa.
Tässä kansainvälisessä standardissa on kaksi luokittelutapaa, joista toinen perustuu puhtaan hitsiaineen myötölujuuteen ja 47 J:n keskiarvoiskuenergiaan ja toinen murtolujuuteen ja 27 J:n keskiarvoiskuenergiaan.
a) Kappaleet ja taulukot, joissa on kirjaintunnus ”A”, soveltuvat ainoastaan hitsaussauvoille ja hitsauslangoille, joiden luokittelutapa perustuu puhtaan hitsiaineen myötölujuuteen ja 47 J:n keskiarvoiskuenergiaan tämän kansainvälisen standardin mukaisesti.
b) Kappaleet ja taulukot, joissa on kirjaintunnus ”B”, soveltuvat ainoastaan hitsaussauvoille ja hitsauslangoille, joiden luokittelutapa perustuu puhtaan hitsiaineen murtolujuuteen ja 27 J:n keskiarvoiskuenergiaan tämän kansainvälisen standardin mukaisesti.
c) Kappaleet ja taulukot, joissa ei ole kirjaintunnusta ”A” eikä ”B”, soveltuvat kaikille hitsaussauvoille ja hitsauslangoille, jotka luokitellaan tämän kansainvälisen standardin mukaisesti.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.12.2015
Kumouspäivä
30.06.2017
Painos
2
Sivumäärä
34
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin