Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6892-1:2016 Kumottu

Metallien vetokoe. Osa 1: Vetokoe huoneenlämpötilassa

Soveltamisala
Standardin ISO 6892 tässä osassa esitetään metallien vetokokeen suorittaminen huoneenlämpötilassa sekä siinä määritettävät mekaaniset ominaisuudet.
HUOM. Liitteessä A esitetään tietokoneohjattujen vetokoneiden käyttöä koskevat suositukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 7500-1:2015 Metallic materials -- Calibration and verification of static uniaxial testing machines -- Part 1: Tension/compression testing machines -- Calibration and verification of the force-measuring system
ISO 9513:2012 Metallic materials -- Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing
Vahvistuspäivä
05.08.2016
Kumouspäivä
13.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
163
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin