Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6892-1:2016 Kumottu

Metallien vetokoe. Osa 1: Vetokoe huoneenlämpötilassa

Soveltamisala
Standardin ISO 6892 tässä osassa esitetään metallien vetokokeen suorittaminen huoneenlämpötilassa sekä siinä määritettävät mekaaniset ominaisuudet.
HUOM. Liitteessä A esitetään tietokoneohjattujen vetokoneiden käyttöä koskevat suositukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
05.08.2016
Kumouspäivä
13.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
163
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin