Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 1219-1

Hydrauliset ja pneumaattiset tehonsiirtojärjestelmät ja komponentit. Piirrosmerkit ja piirikaaviot. Osa 1: Piirrosmerkit tavanomaiseen käyttöön ja tietojenkäsittelysovelluksiin

Soveltamisala
Standardin ISO 1219 tässä osassa esitetään piirrosmerkkien peruselementit. Siinä annetaan säännöt piirrosmerkkien laatimiseksi hydrauliikan ja pneumatiikan komponenteille ja piirikaavioihin.
Standardin ISO 1219 tämä osa on sovelluspohjainen kooste standardisarjasta ISO 14617. Standardin
ISO 1219 tässä osassa piirrosmerkit on laadittu kiinteisiin mittoihin siten, että niitä voidaan käyttää suoraan tietojärjestelmissä, joilla voidaan tuottaa erilaisia muunnelmia.
HUOM. ISOn virallisten kielten englannin ja ranskan lisäksi standardin ISO 1219 tässä osassa termistö annetaan saksaksi; ne on julkaistu saksan jäsenorganisaation (DIN) vastuulla. Virallisesti oikeina ja hyväksyttyinä termeinä ja määritelminä voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan ISOn virallisten kielten, englannin ja ranskan, termejä ja määritelmiä.Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
02.10.2015
Painos
2
Sivumäärä
163
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin