Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 13373-1

Koneiden kunnonvalvonta ja diagnostiikka. Värähtelytilan valvonta. Osa 1: Yleiset käytännöt

Soveltamisala
Tämä osa ISO 13373:sta antaa yleisiä ohjeita koneiden kunnonvalvonnan värähtelymittaus- ja tiedonkeruutoiminnolle. Sen tarkoituksena on edistää mittausmenettelyiden ja -käytäntöjen yhdenmukaisuutta ja sitä sovelletaan tavallisesti pyöriville koneille.
Kunnonvalvonnassa käytettyjen lähestymistapojen monipuolisuuden takia erityisiä kunnonvalvontatapoja käsitellään ISO 13373:n muissa osissa.
Tämä osa ISO 13373:sta on perusasiakirja, jossa esitetään yleisluontoisia suosituksia käsittäen
— mittausmenetelmät
— mittausparametrit
— anturin valinta
— anturin sijainti
— anturin kiinnitys
— tiedonkeruu
— koneen käyttöolosuhteet
— värähtelyn valvontajärjestelmät
— signaalinkäsittelyjärjestelmät
— tietojenkäsittelyjärjestelmien liitynnät
— jatkuva valvonta
— jaksottainen valvonta.
Koneen värähtelytilaa voidaan valvoa värähtelymittauksin laakerista tai runkorakenteesta ja/tai värähtelymittauksin koneen pyörivistä osista. Lisäksi mittauksia voidaan suorittaa joko jatkuvasti tai ei-jatkuvasti. Tässä osassa ISO 13373:sta annetaan ohjeita mittaustyypeistä, joita suositellaan sekä jatkuvalle tai ei-jatkuvalle tavalle.
On huomattava, että tämä osa ISO 13373:sta koskee vain menettelyitä, joita käytetään koneiden kunnonvalvonnassa värähtelymittauksin. Monissa tapauksissa koneen täydellinen kunnonvalvonta ja vianmääritys voi myös sisältää muita muuttujia, kuten lämpökuvaus, öljyanalyysi, ferrografia, prosessimuutokset, lämpötilan ja paineet. Näitä ei-värähtelymuuttujia käsitellään muissa kansainvälisissä standardeissa.
Tämä osa ISO 13373:sta kattaa pyörivät koneet. Monet esitetyt menettelyt soveltuvat kuitenkin muille konetyypeille, esimerkiksi mäntäkoneille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10816-1 Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 1: General guidelines
ISO 1925 Mechanical vibration — Balancing — Vocabulary
ISO 2041 Vibration and shock — Vocabulary
Vahvistuspäivä
05.03.2012
Julkaisupäivä
22.03.2016
Painos
1
Sivumäärä
110
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin