Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 11352:2013

Veden laatu. Validointiin ja laadunvarmistusaineistoon perustuva mittausepävarmuuden arviointi

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään menetelmiä, joilla voidaan arvioida kemiallisten ja fysikaaliskemiallisten menetelmien mittausepävarmuutta yksittäisissä laboratorioissa. Arviointi tehdään vesianalyysien validointitietojen ja analyysilaadun tarkkailusta saatujen tulosten perusteella.
HUOM. 1 Tässä kansainvälisessä standardissa määritellyt epävarmuuden arviointia koskevat periaatteet ovat yhdenmukaisia oppaassa ISO/IEC Guide 98‑3 kuvattujen periaatteiden kanssa.
Tässä kansainvälisessä standardissa mittausepävarmuuden määritys perustuu mittausmenettelyn validoinnista saatuihin tietoihin sekä sisäisen ja ulkoisen laadunvalvonnan tuloksiin.
HUOM. 2 Tässä kansainvälisessä standardissa määritellyt toimintamallit perustuvat pääasiassa oppaaseen QUAM [11], standardiin NEN 7779 [8], oppaaseen Nordtest TR 537 [10] ja raporttiin  Eurolab TR 1 [9].
HUOM. 3 Tässä kansainvälisessä standardissa käsitellään ainoastaan kvantitatiivisilla mittausmenetelmillä saatujen tulosten mittausepävarmuuden arviointia. Kvalitatiivisilla menetelmillä saatuihin tuloksiin liittyvää epävarmuutta ei oteta huomioon.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, puh. 040 724 8795.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
Vahvistuspäivä
09.12.2013
Julkaisupäivä
28.03.2017
Painos
1
Sivumäärä
61
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin