Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 10005:2018

Laadunhallinta. Laatusuunnitelmia koskevaa ohjeistusta

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan laatusuunnitelmien laatimiseen, katselmointiin, hyväksyntään, toteuttamiseen ja uudistamiseen liittyvää opastusta.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikentyyppisissä ja -kokoisissa organisaatioissa laatusuunnitelmiin, jotka koskevat mitä tahansa haluttuja tuloksia, kuten prosesseja, tuotteita, palveluita, projekteja ja sopimuksia.
Standardia voidaan soveltaa riippumatta siitä, onko organisaatiolla standardin ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä vai ei.
Tässä asiakirjassa annetaan opastusta eikä määritellä vaatimuksia.
Asiakirjan pääasiallinen painopiste on tulosten saamisessa, ei laadunhallintajärjestelmän kehittämisen suunnittelua koskevissa ohjeissa.
HUOM. Luetteloon "prosessi, tuote, palvelu, projekti tai sopimus" viitataan tässä asiakirjassa termillä "kohde", jottei luetteloa tarvitse tarpeettomasti toistaa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
17.08.2018
Julkaisupäivä
26.11.2019
Painos
2
Sivumäärä
63
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin