Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 10006:2018

Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan opastusta, joka koskee laadunhallintaa projekteissa.
Se soveltuu organisaatioiden projekteihin, jotka voivat olla erilaisia monimutkaisuudeltaan, laajuudeltaan ja kestoltaan. Ne voivat olla yksittäisiä tai kuulua projektikokonaisuuksiin eri toimintaympäristöissä ja koskea erilaisia tuotteita, palveluita ja prosesseja. Tarkoituksena on vastata projektin sidosryhmien odotuksiin projekteja koskevan laadunhallinnan avulla. Opastusta voi näin ollen olla tarpeen joiltain osin muokata kuhunkin projektiin sopivaksi.
Tämä asiakirja ei ole varsinainen projektinhallinnan opas. Asiakirjassa annetaan projektinhallinnan prosessien laatuun liittyvää ohjeistusta. Projektinhallinnasta ja siihen liittyvistä prosesseista on ohjeistusta standardissa ISO 21500.
Tässä asiakirjassa käsitellään sekä käsite "laadunhallinta projekteissa" että käsite "laadunhallintajärjestelmät projekteissa". Ne käsitellään toisistaan erillään seuraavissa kohdissa:
― Laadunhallinta projekteissa sisältää laadunhallintajärjestelmät projekteissa (kohta 4), johdon vastuun projekteissa (kohta 5), resurssienhallinnan projekteissa (kohta 6), tuotteiden ja palveluiden toteuttamisen projekteissa (kohta 7) sekä mittaukset, analysoinnin ja parantamisen projekteissa (kohta 8).
― Laadunhallintajärjestelmät projekteissa sisältävät projektin ominaisuudet (4.1), laadunhallinnan periaatteet projekteissa (4.2), projektien laadunhallinnan prosessit (4.3) ja projektin laatusuunnitelman (4.4).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
29.03.2018
Julkaisupäivä
10.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
74
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin