Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 10004:2018

Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Seuranta- ja mittausohjeistusta

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeistusta asiakastyytyväisyyden seuranta- ja mittausprosessien määrittelemiseen ja toteuttamiseen.
Asiakirja on tarkoitettu kaikenlaisten organisaatioiden käyttöön niiden tyypistä tai koosta taikka niiden tarjoamista tuotteista ja palveluista riippumatta. Asiakirjassa keskitytään organisaation ulkopuolisiin asiakkaisiin.
HUOM. Tässä asiakirjassa termeillä "tuote" ja "palvelu" viitataan organisaation tuotoksiin, jotka on tarkoitettu asiakkaille tai joita asiakkaat tarvitsevat.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
17.08.2018
Julkaisupäivä
04.02.2020
Painos
1
Sivumäärä
78
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin