Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 10001:2018

Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Organisaation menettelyohjeita koskevaa ohjeistusta

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään ohjeistusta asiakastyytyväisyyteen liittyvien menettelyohjeiden suunnitteluun, laatimiseen, käyttöönottoon, ylläpitämiseen ja parantamiseen.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa tuote- ja palvelukohtaisiin menettelyohjeisiin, jotka sisältävät organisaation asiakkaille antamia sen toimintaa koskevia lupauksia. Kyseisten lupausten ja niihin liittyvien määräysten on tarkoitus parantaa asiakastyytyväisyyttä. Liitteessä A esitetään yksinkertaistettuja esimerkkejä eri organisaatioiden menettelyohjeiden osista.
HUOM. Tässä asiakirjassa termeillä "tuote" ja "palvelu" viitataan organisaation tuotoksiin, jotka on tarkoitettu asiakkaille tai joita asiakkaat tarvitsevat.
Tämä asiakirja on tarkoitettu kaikkien organisaatioiden käyttöön niiden tyypistä tai koosta sekä niiden tarjoamista tuotteista ja palveluista riippumatta mukaan lukien organisaatiot, jotka suunnittelevat asiakastyytyväisyyteen liittyviä menettelyohjeita muiden organisaatioiden käyttöön. Liitteessä C esitetään erityisesti pieniä yrityksiä koskevaa ohjeistusta.
Tämä asiakirja koskee sellaisia yksittäisiä asiakkaita koskevia asiakastyytyväisyyteen liittyviä menettelyohjeita, jotka hankkivat henkilökohtaiseen käyttöönsä tai kotitalouskäyttöön hyödykkeitä, omaisuutta tai palveluita, mutta asiakirjaa voidaan soveltaa myös kaikenlaisiin asiakastyytyväisyyteen liittyviin menettelyohjeisiin.
Tässä asiakirjassa ei määritetä asiakastyytyväisyyteen liittyvien menettelyohjeiden varsinaista sisältöä eikä käsitellä muunlaisia menettelyohjeita, kuten organisaation ja sen henkilöstön tai organisaation ja sen toimittajien välistä vuorovaikutusta koskevia menettelyohjeita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
17.08.2018
Julkaisupäivä
04.02.2020
Painos
2
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin