Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/TR 22411

Esteettömyys. Ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC Guide 71 soveltamiseksi tuotteisiin ja palveluihin ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi

Soveltamisala
Tämä tekninen raportti sisältää ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC Guide 71 soveltamiseksi tuotteisiin ja palveluihin ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi standardien laatimisessa.
Se tarjoaa:
— ergonomian tutkimustietoa ja tietoutta inhimillisistä kyvyistä – aisteista, fyysisistä ominaisuuksista, kognitiivisista kyvyistä – ja allergioista
— opastusta tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen saavuttavaa suunnittelua varten.
Kaikki raportissa esitettävät suunnittelunäkökohdat tai suositukset perustuvat ergonomian periaatteille, joiden noudattaminen on välttämätöntä tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen tekemisessä saavutettaviksi ikääntyneille ja vammaisille
henkilöille. Raportti on sovellettavissa kaikkiin jokapäiväisen elämän tuotteisiin, palveluihin ja ympäristöihin, niin kuluttajamarkkinoilla kuin työpaikoilla (tässä raportissa termiä “tuotteet ja palvelut” käytetään kattamaan kaikki nämä alat). Vaikka
raportti ei tarjoa menetelmiä apuvälineiden suunnitteluun, osa sen sisältämistä näkökohdista tukee yhteensovittamista avustavan teknologian kanssa. Kansainvälisten, alueellisten tai kansallisten standardien vaatimustenmukaisuuden arviointi ei kuulu raportin soveltamisalaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.02.2010
Julkaisupäivä
16.04.2010
Painos
1
Sivumäärä
297
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin