Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 26000

Yhteiskuntavastuuopas

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa annetaan kaikentyyppisille organisaatioille niiden koosta ja sijainnista riippumatta opastusta
— yhteiskuntavastuuseen liittyvistä käsitteistä, termeistä ja määritelmistä
— yhteiskuntavastuun taustoista, suuntauksista ja piirteistä
— yhteiskuntavastuuseen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä
— yhteiskuntavastuuseen liittyvistä ydinaiheista
— yhteiskuntavastuukysymyksistä
— yhteiskuntavastuullisen toiminnan sisällyttämisestä koko organisaatioon, toteuttamisesta ja edistämisestä koko organisaatiossa ja sen vaikutuspiiriin liittyvissä toimintaperiaatteissa ja käytännöissä
— sidosryhmien tunnistamisesta ja osallistamisesta
— yhteiskuntavastuuseen liittyvästä sitoutumisesta ja toiminnan tasosta viestimisestä.
Tämän ohjeistuksen avulla tämän kansainvälisen standardin on tarkoitus auttaa organisaatioita osaltaan edistämään kestävää kehitystä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
22.11.2010
Julkaisupäivä
10.12.2010
Painos
1
Sivumäärä
209
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin