Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 29100 Kumottu

Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietosuojan perusteet

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään tietosuojamalli, jossa
— määritellään tietosuojan yleinen termistö
— määritellään henkilötietoja käsittelevät toimijat ja näiden toimijoiden roolit
— esitetään yksityisyyden suojaamista koskevia näkökohtia
— viitataan tunnettuihin tietotekniikan tietosuojaperiaatteisiin.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa luonnollisiin henkilöihin ja organisaatioihin, jotka määrittelevät, hankkivat, suunnittelevat, kehittävät, testaavat, ylläpitävät, hallinnoivat ja hoitavat tietojärjestelmiä tai -palveluita, joissa käsitellään henkilötietoja ja näin ollen tarvitaan tietosuojan hallintakeinoja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
06.05.2013
Kumouspäivä
28.12.2018
Painos
1
Sivumäärä
44
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin