Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 27729:en

Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI)

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään nimien kansainvälinen standarditunnus (ISNI), jolla voidaan yksilöidä tietosisältöihin liittyvät julkiset identiteetit. Identiteeteillä tarkoitetaan nimiä, joita toimijat käyttävät luodessaan, tuottaessaan, hallinnoidessaan ja välittäessään tietosisältöjä esim. viestintävälineissä.
ISNI-tunnuksilla voidaan yksilöidä ainutkertaisesti erityyppisiä tietosisältöjä tuottavien luonnollisten tai oikeushenkilöiden yleisesti tunnetut nimet. Tunnusten avulla on mahdollista erottaa toisistaan nimet, jotka saatettaisiin muuten sekoittaa toisiinsa.
ISNI-järjestelmä ei tarjoa yleisesti saataville kaikkia tiettyä julkista identiteettiä koskevia julkisia tietoja. Tunnukseen liittyvät metatiedot saattavat sisältää linkkejä täydentäviin tietolähteisiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 7064 Information technology — Security techniques — Check character systems
Vahvistuspäivä
21.05.2012
Julkaisupäivä
07.03.2014
Painos
1
Sivumäärä
16
Julkaisun kieli
englanti

Takaisin