Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 2789

Tieto ja dokumentointi. Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään kirjastoille ja informaatiopalveluille tilastotietojen keruun ja raportoinnin säännöt, tavoitteena
— tilastotietojen kansainvälinen raportointi
— varmistaa sellaisten tilastotietojen kansainvälinen yhteismitallisuus, joita kirjastojen johto soveltaa mutta jotka eivät sellaisenaan sovellu kansainväliseen raportointiin
— edistää hyviä toimintatapoja kirjastotilastojen soveltamiseksi kirjasto- ja informaatiopalvelujen johtamisessa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
18.05.2015
Julkaisupäivä
28.08.2015
Painos
1
Sivumäärä
78
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin