Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 2789

Tieto ja dokumentointi. Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään kirjastoille ja informaatiopalveluille tilastotietojen keruun ja raportoinnin säännöt, tavoitteena
— tilastotietojen kansainvälinen raportointi
— varmistaa sellaisten tilastotietojen kansainvälinen yhteismitallisuus, joita kirjastojen johto soveltaa mutta jotka eivät sellaisenaan sovellu kansainväliseen raportointiin
— edistää hyviä toimintatapoja kirjastotilastojen soveltamiseksi kirjasto- ja informaatiopalvelujen johtamisessa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
18.05.2015
Julkaisupäivä
28.08.2015
Painos
1
Sivumäärä
78
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin