Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 21504

Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään projekti- ja ohjelmasalkunhallinnan periaatteita koskevia ohjeita. Tätä standardia voidaan soveltaa kaikentyyppisiin julkisiin tai yksityisiin organisaatioihin riippumatta organisaation tai sen toimialan koosta.
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetyt ohjeet on tarkoitettu sovellettavaksi yksittäisen projekti- tai ohjelmasalkun toimintaympäristö huomioiden.
Tässä kansainvälisessä standardissa ei esitetä projektinhallintaa, ohjelmanhallintaa tai yleisten liiketoimintasalkkujen (kuten taloussalkkujen) hallintaa koskevia ohjeita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
14.09.2015
Julkaisupäivä
27.11.2015
Painos
1
Sivumäärä
35
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin