Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 29190

Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietosuojakyvykkyyden arviointimalli

Soveltamisala
Tämä kansainvälisen standardi tarjoaa organisaatioille ylätason ohjeistusta siitä, kuinka arvioida organisaation kyvykkyyttä hallita tietosuojaan liittyviä prosesseja.
Erityisesti tässä standardissa
— määritellään tietosuojakyvykkyyden määrittämisen arviointiprosessin vaiheet
— määritellään joukko tietosuojakyvykkyyden arvioinnin tasoja
— annetaan ohjeistusta, joka koskee keskeisiä prosessialueita, joihin verraten tietosuojakyvykkyyttä voidaan arvioida
— annetaan ohjeistusta niille tahoille, jotka arvioivat prosesseja
— annetaan ohjeistusta siitä, miten tietosuojakyvykkyyden arviointi yhdistetään organisaation toimintoihin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 29100 Information technology — Security techniques — Privacy framework
ISO/IEC 33001:2015 Information technology — Process assessment — Concepts and terminology
ISO/IEC 33020:2015 Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability
Vahvistuspäivä
24.03.2016
Julkaisupäivä
10.05.2016
Painos
1
Sivumäärä
37
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin