Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 27035-1:2016

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvahäiriöiden hallinta. Osa 1: Tietoturvahäiriöiden hallinnan periaatteet

Soveltamisala
Standardin ISO/IEC 27035 tämä osa on moniosaisen kansainvälisen standardin perusta. Siinä esitetään tietoturvahäiriöiden hallinnan peruskäsitteet ja vaiheet. Lisäksi siinä yhdistetään nämä käsitteet ja periaatteet jäsennellyksi toimintamalliksi, jonka avulla voidaan havaita, raportoida, arvioida ja vastata tietoturvahäiriöihin sekä hyödyntää opittuja asioita.
Standardin ISO/IEC 27035 tässä osassa esitetyt periaatteet ovat yleisluontoisia ja niiden on tarkoitus olla sovellettavissa kaikkiin organisaatioihin niiden tyypistä, koosta tai luonteesta riippumatta. Organisaatiot voivat muokata standardin ISO/IEC 27035 tässä osassa annettua ohjeistusta organisaation liiketoiminnan tyypin, koon tai luonteen mukaisesti omien tietoturvariskiensä mukaisesti. Standardin ISO/IEC 27035 tätä osaa voidaan soveltaa myös ulkoisiin organisaatioihin, jotka tarjoavat tietoturvahäiriöiden hallintapalveluita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 27000 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary
ISO/IEC 27035-2 Information technology — Security techniques — Information security incident management — Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response
Vahvistuspäivä
23.12.2016
Julkaisupäivä
21.02.2017
Painos
1
Sivumäärä
50
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin