Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 21503:2017

Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita ohjelmanhallinnasta

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään ohjelmanhallintaa koskevia ohjeita. Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikentyyppisiin julkisiin tai yksityisiin organisaatioihin riippumatta organisaation koosta, sen toimialasta tai ohjelman monimutkaisuudesta.
Tässä asiakirjassa esitetään yleistason kuvaukset olennaisista termeistä, määritelmistä, käsitteistä, edellytyksistä ja käytännöistä, myös rooleista ja vastuista, jotka muodostavat ohjelmanhallinnan hyvät käytännöt. Tässä asiakirjassa ei esitetä prosesseja, menetelmiä ja työkaluja koskevia ohjeita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
22.09.2017
Julkaisupäivä
17.10.2017
Painos
1
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin