Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 27004:2016

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita, joiden tarkoitus on olla organisaatioille avuksi tietoturvan tason ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnissa, kun halutaan täyttää standardin ISO/IEC 27001:2013 kohdassa 9.1 esitetyt vaatimukset. Siinä määritellään
a) tietoturvallisuuden tason seuranta ja mittaaminen
b) tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ja sen prosessien ja hallintakeinojen vaikuttavuuden seuranta ja mittaaminen
c) seurannan ja mittausten tulosten analysointi ja arviointi.
Tämä asiakirja soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
30.12.2016
Julkaisupäivä
14.11.2017
Painos
2
Sivumäärä
117
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin