Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 29134:2018

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Ohjeita tietosuojavaikutusten arviointiin

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeistusta, joka koskee
— tietosuojavaikutusten arviointiprosessia
— tietosuojavaikutusten arviointiraportin rakennetta ja sisältöä.
Tätä asiakirjaa voivat soveltaa kaikentyyppiset ja -kokoiset organisaatiot, kuten julkiset ja yksityiset yritykset, valtion virastot ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot.
Tämä asiakirja on oleellinen projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien tahojen sekä henkilötietoja käsittelevien tietojärjestelmien ja palveluiden toteuttajien kannalta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.04.2018
Julkaisupäivä
05.06.2018
Painos
1
Sivumäärä
96
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin