Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 29134:2018 Kumottu

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Ohjeita tietosuojavaikutusten arviointiin

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeistusta, joka koskee
— tietosuojavaikutusten arviointiprosessia
— tietosuojavaikutusten arviointiraportin rakennetta ja sisältöä.
Tätä asiakirjaa voivat soveltaa kaikentyyppiset ja -kokoiset organisaatiot, kuten julkiset ja yksityiset yritykset, valtion virastot ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot.
Tämä asiakirja on oleellinen projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien tahojen sekä henkilötietoja käsittelevien tietojärjestelmien ja palveluiden toteuttajien kannalta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 27000:2016 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary
ISO/IEC 29100:2011 Information technology — Security techniques — Privacy framework
ISO Guide 73:2009 Risk management — Vocabulary
Vahvistuspäivä
27.04.2018
Kumouspäivä
27.03.2020
Painos
1
Sivumäärä
96
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin