Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 2108:2018

Tieto ja dokumentointi. Kirjan kansainvälinen standarditunnus (ISBN)

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee kirjan kansainvälisen standarditunnuksen (ISBN). Se on ainutkertainen tunnus, joka annetaan jokaiselle julkisesti saatavissa olevan, tietyn kustantajan julkaiseman tai valmistaman erillisteoksen eri julkaisumuodolle tai painokselle. Standardissa esitetään ISBN-tunnuksen rakenne, sen antamiseen ja käyttöön liittyvät säännöt, tunnuksen rekisteröimiseen tarvittava metadata sekä ISBN-järjestelmän hallinnointi.
ISBN-tunnusta sovelletaan monografiajulkaisuihin (kirjoihin), ei immateriaalisiin tekstimuotoisiin teoksiin (intellektuaaliseen sisältöön). Tunnus voidaan antaa myös kirjan luvuille tai muille itsenäisille osille silloin kun ne julkaistaan erillisinä, sekä eräille kirjojen kaltaisille tuotteille, jotka ovat julkisesti saatavilla joko maksullisesti tai maksutta. Liitteessä A on esimerkkejä sekä soveltuvista että soveltumattomista tuotteista.
HUOM. Tarkempia toimintaohjeita annetaan ISBN-käyttöoppaassa, jonka viimeisimmän version saa tämän standardin kansainväliseltä rekisteriviranomaiselta (ks. kohta 7).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 15420 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — EAN/UPC bar code symbology specification
ISO 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes
ISO 639-2 Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code
Vahvistuspäivä
02.11.2018
Julkaisupäivä
20.11.2018
Painos
1
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin