Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 27003:2017

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Ohjeistusta

Soveltamisala
Tässä dokumentissa annetaan standardiin ISO/IEC 27001:2013 liittyviä selityksiä ja ohjeita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO/IEC 27000:2016 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary
ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements
Vahvistuspäivä
10.11.2017
Julkaisupäivä
11.12.2018
Painos
2
Sivumäärä
99
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin