Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO/IEC 27005:2018

Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvariskien hallinta

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään ohjeistusta tietoturvariskien hallintaan.
Tämä asiakirja tukee standardissa ISO/IEC 27001 määriteltyjä yleiskäsitteitä. Asiakirjan on lisäksi tarkoitus auttaa sen käyttäjää toteuttamaan tietoturvallisuus hyväksyttävästi riskienhallintaan perustuvan toimintamallin avulla.
Tämän asiakirjan täysimääräinen hyödyntämisen edellytyksenä on, että standardien ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 27002 käsitteet, mallit ja prosessit ovat tuttuja tämän asiakirjan käyttäjälle.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikentyyppisissä organisaatioissa (esim. kaupallisissa yrityksissä, valtion virastoissa, voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa), joissa pyritään hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaarantaa organisaation tietoturvallisuuden.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.12.2018
Julkaisupäivä
29.01.2019
Painos
3
Sivumäärä
110
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin