Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 30405:2016

Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita rekrytointiin

Soveltamisala
Tässä standardissa annetaan ohjeita siitä, kuinka määritellään osaajalähteitä ja houkutellaan, arvioidaan ja rekrytoidaan ihmisiä. Standardi keskittyy tärkeimpiin prosesseihin ja käytäntöihin, kuten
— rekrytoinnin toimintaperiaatteiden kehittämiseen
— siirtymiseen mahdollisten hakijoiden etsimisestä uusien rekrytoitujen työntekijöiden perehdyttämiseen
— arviointiin ja mittaukseen.
Tätä standardia voivat käyttää kaikki organisaatiot riippumatta niiden tyypistä tai koosta.
HUOM. Suuremmissa organisaatioissa rekrytoinnin hoitavat tavallisesti henkilöstöasioiden ammattilaiset tai rekrytoinnin asiantuntijat. Pienemmissä organisaatioissa rekrytoinnista voivat vastata henkilöt, joilla ei ole muodollista koulutusta tai kokemusta henkilöstöasioista. Tätä standardia voivat käyttää kaikki rekrytointiasioita hoitavat sekä kouluttajat ja konsultit, jotka määrittävät ja analysoivat rekrytointia ja raportoivat siitä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
11.11.2016
Julkaisupäivä
06.12.2016
Painos
1
Sivumäärä
47
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin