Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 31000:2018

Riskienhallinta. Ohjeet

Soveltamisala
Tässä standardissa annetaan ohjeita organisaatioiden kohtaamien riskien hallintaan. Näitä ohjeita voidaan soveltaa organisaatioon ja sen toimintaympäristöön sopivalla tavalla.
Tässä standardissa esitetään kaikentyyppisten riskien hallintaan soveltuva yleinen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla.
Tätä standardia voidaan käyttää organisaation elinkaaren kaikissa vaiheissa, ja sitä voidaan soveltaa kaikkiin toimintoihin, myös päätöksentekoon organisaation kaikilla tasoilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.02.2018
Julkaisupäivä
13.03.2018
Painos
2
Sivumäärä
39
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin