Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 3297:2018

Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN)

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään jatkuvien julkaisujen ainutkertaiseen tunnistamiseen tarkoitettu standarditunnus (ISSN) ja edistetään sen käyttöä.
Jokainen jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN) on tietyn, määritellyssä julkaisumuodossa ilmestyvän kausijulkaisun tai muun jatkuvan julkaisun ainutkertainen tunniste. Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään myös yhdistävä ISSN-tunnus, ISSN-L, jonka avulla voidaan yhdistää tai linkittää saman jatkuvan julkaisun eri julkaisumuodoissa ilmestyvät versiot.
ISSN-tunnuksia voidaan antaa aiemmin ilmestyneille sekä tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa ilmestyville kausijulkaisuille ja muille jatkuville julkaisuille riippumatta niiden julkaisu- tai tallennusmuodosta.
Erillisteoksilla, ääni- ja videotallenteilla, nuottijulkaisuilla, audiovisuaalisilla teoksilla ja musiikkiteoksilla on omat tunnusjärjestelmänsä, eikä niitä käsitellä tässä kansainvälisessä standardissa. Tällaisilla julkaisuilla voi olla ISSN-tunnus oman tunnuksensa lisäksi, jos ne kuuluvat johonkin jatkuvaan julkaisuun.
Tarkempia toimintaohjeita esitetään ISSN-oppaassa (ISSN Manual), jota on saatavilla tämän kansainvälisen standardin rekisteriviranomaiselta (ks. kohta 11).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.09.2018
Julkaisupäivä
09.10.2018
Painos
2
Sivumäärä
48
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin