Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 45001:2018

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää (TTT-järjestelmää) koskevat vaatimukset ja esitetään niiden soveltamisohjeita. Niiden avulla organisaatio voi luoda turvallisen ja terveellisen työpaikan ehkäisemällä työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä sekä parantamalla ennakoivasti työterveys- ja työturvallisuustoiminnan tasoa.
Tätä asiakirjaa voivat soveltaa kaikki organisaatiot, jotka haluavat luoda ja toteuttaa TTT-järjestelmän, joka parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta, poistaa vaaroja ja minimoi TTT-riskejä (myös järjestelmän puutteita), hyödyntää TTT-mahdollisuuksia ja käsittelee TTT-järjestelmän toimintoihin liittyviä poikkeamia, sekä ylläpitää tällaista järjestelmää.
Tämä asiakirja auttaa organisaatiota saavuttamaan sen TTT-järjestelmältä halutut tulokset. Organisaation TTT-politiikan mukaisesti TTT-järjestelmältä halutut tulokset sisältävät ainakin seuraavat seikat:
a) TTT-toiminnan tason jatkuva parantaminen
b) lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttäminen
c) TTT-tavoitteiden saavuttaminen.
Tätä standardia voidaan soveltaa kaikkiin organisaatioihin niiden koosta, tyypistä ja toiminnoista riippumatta. Sitä voidaan soveltaa organisaation hallinnassa oleviin TTT-riskeihin ottaen huomioon tiettyjä tekijöitä, kuten organisaation toimintaympäristö ja sen työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset.
Standardi ei aseta erityisiä TTT-toiminnan tasoa koskevia kriteerejä, eikä siinä esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia TTT-järjestelmän rakenteesta.
Tämä asiakirja mahdollistaa myös muiden terveys- ja turvallisuusseikkojen, kuten työhyvinvoinnin, yhdistämisen organisaation TTT-järjestelmään.
Tässä standardissa ei käsitellä tuoteturvallisuutta, omaisuusvahinkoja tai ympäristövaikutuksia tai vastaavia tekijöitä lukuun ottamatta niistä työntekijöille ja muille olennaisille sidosryhmille aiheutuvia riskejä.
Tätä standardia voidaan käyttää kokonaan tai osittain työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan järjestelmälliseen parantamiseen. Ei ole kuitenkaan hyväksyttävää väittää noudattavansa tätä kansainvälistä standardia, ellei kaikkia tässä standardissa esitettyjä vaatimuksia ole sisällytetty organisaation TTT-järjestelmään ja ellei niitä noudateta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.03.2018
Julkaisupäivä
01.05.2018
Painos
1
Sivumäärä
94
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin