Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 55001

Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmät. Vaatimukset

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään vaatimukset, jotka koskevat omaisuudenhallintajärjestelmää organisaation toimintaympäristössä.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa kaikentyyppiseen omaisuuteen ja kaikentyyppisiin ja -kokoisiin organisaatioihin.
HUOM. 1 Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu erityisesti fyysisen omaisuuden hallintaan, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuntyyppiseen omaisuuteen.
HUOM. 2 Tässä kansainvälisessä standardissa ei määritellä eri omaisuusluokkien hallintaan liittyviä rahoitusta, laskentatoimea tai tekniikkaa koskevia vaatimuksia.
HUOM. 3 Standardeissa ISO 55000, ISO 55002 ja tässä kansainvälisessä standardissa termillä omaisuudenhallintajärjestelmä tarkoitetaan omaisuudenhallintaa käsittelevää hallintajärjestelmää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 55000:2014 Asset management — Overview, principles and terminology
Vahvistuspäivä
13.10.2014
Julkaisupäivä
31.10.2014
Painos
1
Sivumäärä
33
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin