Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 55000

Omaisuudenhallinta. Yleiskuvaus, periaatteet ja termit

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään yleiskuvaus omaisuudenhallinnasta, sen periaatteista ja termeistä sekä omaisuudenhallinnan käyttöönotosta odotettavissa olevista hyödyistä.
Tätä kansainvälistä standardia voidaan soveltaa kaikentyyppiseen omaisuuteen ja kaikentyyppisiin ja -kokoisiin organisaatioihin.
HUOM. 1 Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu erityisesti fyysisen omaisuuden hallintaan, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuntyyppiseen omaisuuteen.
HUOM. 2 Tässä kansainvälisessä standardissa ei anneta eri omaisuusluokkien hallintaan liittyviä rahoitusta, laskentatoimea tai tekniikkaa koskevia ohjeita.
HUOM. 3 Standardeissa ISO 55001, ISO 55002 ja tässä kansainvälisessä standardissa termillä omaisuudenhallintajärjestelmä tarkoitetaan omaisuudenhallintaa käsittelevää hallintajärjestelmää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
13.10.2014
Julkaisupäivä
31.10.2014
Painos
1
Sivumäärä
45
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin