Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 55002:2018

Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmät. Ohjeita standardin ISO 55001:2014 soveltamisesta

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita omaisuudenhallintajärjestelmän käytöstä standardin ISO 55001 vaatimusten mukaisesti.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikentyyppiseen omaisuuteen sekä kaikentyyppisiin ja -kokoisiin organisaatioihin.
HUOM. 1 Tämä asiakirja on tarkoitettu erityisesti fyysisen omaisuuden hallintaan, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuntyyppiseen omaisuuteen.
HUOM. 2 Tässä asiakirjassa ei anneta talouteen, kirjanpitoon tai tiettyjen omaisuusluokkien hallinnan tekniseen toteutukseen liittyvää ohjeistusta, mutta liitteessä F käsitellään omaisuudenhallinnan taloudellisten ja ei-taloudellisten toimintojen välisiä suhteita.
HUOM. 3 Standardeissa ISO 55000 ja ISO 55001 sekä tässä asiakirjassa termillä omaisuudenhallintajärjestelmä tarkoitetaan omaisuudenhallintaa käsittelevää hallintajärjestelmää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
07.12.2018
Julkaisupäivä
29.01.2019
Painos
2
Sivumäärä
154
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin