Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 5667-4:2019

Veden laatu. Näytteenotto. Osa 4: Ohje näytteenottoon järvistä ja tekojärvistä

Soveltamisala
Standardisarjan ISO 5667 tässä osassa annetaan ohjeita järvien ja tekojärvien näytteenotto-ohjelmien suunnittelusta ja menetelmistä sekä järvistä ja tekojärvistä otettujen näytteiden käsittelystä ja kestävöinnistä avovesi- ja jääpeiteolosuhteissa. Tätä standardisarjan ISO 5667 osaa voidaan soveltaa järviin riippumatta siitä, onko niissä vesikasvillisuutta.
Tässä standardissa ei käsitellä mikrobiologisten näytteiden ottamista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, puh. 02952 51000 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.03.2019
Julkaisupäivä
09.04.2019
Painos
1
Sivumäärä
72
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin