Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 5667-4:2019

Veden laatu. Näytteenotto. Osa 4: Ohje näytteenottoon järvistä ja tekojärvistä

Soveltamisala
Standardisarjan ISO 5667 tässä osassa annetaan ohjeita järvien ja tekojärvien näytteenotto-ohjelmien suunnittelusta ja menetelmistä sekä järvistä ja tekojärvistä otettujen näytteiden käsittelystä ja kestävöinnistä avovesi- ja jääpeiteolosuhteissa. Tätä standardisarjan ISO 5667 osaa voidaan soveltaa järviin riippumatta siitä, onko niissä vesikasvillisuutta.
Tässä standardissa ei käsitellä mikrobiologisten näytteiden ottamista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, puh. 0407248795.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 5667-1 Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques
ISO 5667-14 Water quality — Sampling — Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling
ISO 5667-3 Water quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of water samples
Vahvistuspäivä
15.03.2019
Julkaisupäivä
09.04.2019
Painos
1
Sivumäärä
72
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin