Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

ISO 13053-1:fi

Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma. Osa 1: DMAIC-menetelmä

Soveltamisala
Standardin ISO 13053 tässä osassa kuvataan Six Sigmana tunnettu liiketoiminnan kehittämismenetelmä. Menetelmä koostuu yleensä viidestä jaksosta: määrittely, mittaus, analysointi, parantaminen ja ohjaus (joiden englanninkielisistä vastineista muodostuu lyhenne DMAIC).
Standardin ISO 13053 tässä osassa suositellaan parhaita käytäntöjä kuhunkin Six Sigma -projektin toteuttamisen aikana käytettävään DMAIC-menetelmän jaksoon. Lisäksi neuvotaan, kuinka Six Sigma -projekteja olisi johdettava, ja kuvataan näihin projekteihin osallistuvan henkilöstön roolit, asiantuntemus ja koulutus.
Standardia voidaan soveltaa sekä valmistusprosesseja että palvelu- ja kaupankäyntiprosesseja käyttäviin organisaatioihin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 13053-2 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Part 2: Tools and techniques
Vahvistuspäivä
27.01.2014
Julkaisupäivä
07.03.2014
Painos
1
Sivumäärä
70
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin