Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

ISO/TR 22100-2:fi

Koneturvallisuus. Suhteet standardiin ISO 12100. Osa 2: Miten standardi ISO 12100 liittyy standardiin ISO 13849-1

Soveltamisala
Teknisen raportin ISO/TR 12100 tässä osassa kuvataan vahingollisen riskin pienentämiseen käytettävien standardien ISO 12100 ja ISO 13849-1 välistä yhteyttä. Tässä raportissa keskitytään turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien osien käyttöön riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen prosessien yhteydessä.
HUOM. Tässä raportissa esitettävät selostukset yhteydestä standardiin ISO 12100 ovat asiaan kuuluvia standardin
ISO 13849-1 osalta, mutta niitä ei voi soveltaa standardiin IEC 62061.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
16.03.2015
Julkaisupäivä
15.05.2015
Painos
1
Sivumäärä
20
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin