Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

ISO/TR 22100-1:fi

Koneturvallisuus. Suhteet standardiin ISO 12100. Osa 1: Miten B-tyypin ja C-tyypin standardit liittyvät standardiin ISO 12100

Soveltamisala
Teknisen raportin ISO/TR 22100 tässä osassa annetaan koneen ja siihen liittyvien komponenttien suunnittelijalle ja/tai valmistajalle apua siinä, miten olemassa olevia A-tyypin, B-tyypin ja C-tyypin koneturvallisuusstandardeja olisi sovellettava koneen suunnittelussa siten, että riittävällä riskin pienentämisellä saavutetaan siedettävä riskitaso.
Raportissa esitetään standardin ISO 12100 yleiset periaatteet ja miten tätä A-tyypin standardia olisi sovellettava käytännön tapauksissa yhdessä B-tyypin ja C-tyypin koneturvallisuusstandardien kanssa.
Teknisen raportin ISO/TR 22100 tässä osassa annetaan standardeja laativille komiteoille apua siitä, miten standardi ISO 12100 sekä B-tyypin ja C-tyypin standardit liittyvät toisiinsa ja selostetaan miten ne toimivat standardin ISO 12100 mukaisessa riskin arvioinnissa ja riskin pienentämisprosessissa.
Raportti sisältää yleiskatsauksen B-tyypin standardien olemassa olevista luokista tarkoituksena auttaa standardien lukijoiden ja kirjoittajien hakutoimintoja lukuisten standardien joukossa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
Vahvistuspäivä
15.06.2015
Julkaisupäivä
02.10.2015
Painos
1
Sivumäärä
40
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin