Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

ISO/TS 22002-4:2013:fi

Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 4: Elintarvikepakkausten valmistus

Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan laaditaan, toteutetaan ja ylläpidetään tukiohjelmia, jotka auttavat hallitsemaan elintarvikepakkausten valmistamiseen liittyviä elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja.
Tätä teknistä spesifikaatiota voidaan soveltaa koosta tai monitahoisuudesta riippumatta kaikkiin organisaatioihin, jotka valmistavat elintarvikepakkauksia tai välituotteita. Tätä teknistä spesifikaatiota ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu käytettäväksi elintarvikeketjun muissa osissa tai toiminnoissa.
HUOM. 1 Jos organisaatio tuottaa omat elintarvikepakkauksensa (esim. puhaltaa pullot itse ja muotoilee, täyttää tai sulkee aseptiset tölkit tai pussit), se voi päättää, käyttääkö se tätä teknistä spesifikaatiota.
Elintarvikepakkausten valmistustoimenpiteet ovat luonteeltaan moninaisia eivätkä kaikki tässä teknisessä spesifikaatiossa määritellyt vaatimukset päde jokaiseen organisaatioon. Jokaisen organisaation on toteutettava dokumentoitu elintarviketurvallisuuteen kohdistuva vaara-analyysi, joka sisältää kaikki vaatimukset. Mikäli tehdään rajauksia tai vaihtoehtoisia toimenpiteitä, ne on perusteltava elintarviketurvallisuuteen kohdistuvassa vaara-analyysissä.
Tämä tekninen spesifikaatio ei ole hallintajärjestelmästandardi. Se on tarkoitettu sellaisten elintarvikepakkausten valmistajien käytettäväksi, jotka haluavat toteuttaa tukiohjelmia standardissa ISO 22000 määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.
Tämä tekninen spesifikaatio on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä standardin ISO 22000 kanssa.
HUOM. 2 Tässä teknisessä spesifikaatiossa termi elintarvike kattaa myös juomat.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
11.11.2016
Julkaisupäivä
07.02.2017
Painos
1
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin