Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

ISO/TR 31004:fi

Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta

Soveltamisala
Tässä teknisessä raportissa annetaan organisaatioille ohjeita siitä, kuinka riskejä hallitaan vaikuttavasti noudattamalla standardia ISO 31000:2009. Raportissa esitetään
— järjestelmällinen lähestymistapa, jolla organisaatio voi muuntaa riskienhallintajärjestelynsä standardin ISO 31000 mukaisiksi organisaation ominaisuuksien mukaan valitulla tavalla
— standardin ISO 31000 peruskäsitteiden selitykset
— ohjeita standardissa ISO 3100 kuvattujen periaatteiden ja riskienhallinnan puitteiden näkökohdista.
Tätä teknistä raporttia voivat käyttää kaikki julkiset ja yksityiset yritykset, yhteisöyritykset, järjestöt, ryhmät tai yksittäiset henkilöt.
HUOM. Selkeyden vuoksi kaikista tämän teknisen raportin eri käyttäjistä käytetään tekstissä termiä organisaatio.
Tämä tekninen raportti ei ole toimialakohtainen tai käsittele erityisesti tietyntyyppisiä riskejä. Sitä voidaan soveltaa kaikkiin organisaation toimintoihin ja osiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.12.2014
Julkaisupäivä
12.12.2014
Painos
1
Sivumäärä
78
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin