Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

ISO/TS 9002:2017:fi

Laadunhallintajärjestelmät. Standardin ISO 9001:2015 soveltamisohjeita

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita standardissa ISO 9001:2015 esitettyjen vaatimusten tarkoituksesta sekä esimerkkejä siitä, kuinka organisaatio voi noudattaa standardissa esitettyjä vaatimuksia. Tämä asiakirja ei lisää, poista tai muuta standardissa ISO 9001 esitettyjä vaatimuksia millään tavalla.
Tässä asiakirjassa ei esitetä pakollisia toteutustapoja tai suositella mitään tiettyä toteutustapaa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary
ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements
Vahvistuspäivä
10.11.2017
Julkaisupäivä
14.11.2017
Painos
1
Sivumäärä
99
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin