Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 1300:2017:en

Betoniteräkset. Hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen vähimmäisvaatimukset

Soveltamisala
Tässä standardissa määritetään eurokoodin mukaisen suunnittelun edellyttämät vähimmäisvaatimukset betoni-rakenteiden raudoituksena käytettävän hitsattavan betoniteräksen ja tehdasmaisesti valmistetun betoniteräsverkon ominaisuuksille sekä käyttötarkoituksen edellyttämille ominaisuuksille. Näiden luokittavien ominaisuuksien perusteella tapahtuu betoniteräksen ja betoniteräsverkon luokitus, katso kohta 5.
Valmistaja voi ilmoittaa betoniteräkselle ja betoniteräsverkolle vähimmäisvaatimuksia ylittäviä ominaisuuksia, jotka voidaan ilmoittaa luokittavista ominaisuuksista eriytettynä tietona, katso kohta 5, kohta 10 ja liite A.
Tässä standardissa määritetyt betoniteräkset ja betoniteräsverkot kuuluvat standardin SFS-EN 10080 soveltamisalaan.
Standardi kattaa betoniteräkset, joiden myötölujuuden ominaisarvo on välillä 400–700 MPa.
Betoniteräkset toimitetaan valmiina tuotteina seuraavissa tuotemuodoissa:
— tangot
— valmistajan itse kiepiltä oikaisemat tangot
— kiepit
— verkot.
Tämän standardin mukaisten tuotteiden betoniteräksen pinta on harjakuvioitu lukuun ottamatta sileä-pintaista betoniterästä, SFS 1300 400S, jonka vaatimukset esitetään velvoittavassa liitteessä H.
Betoniteräsverkot tulee valmistaa tämän standardin mukaisista betoniteräksistä.
Tämä standardi ei kata betoniterästen jatkojalostusta mukaan lukien oikaisua.
Tämä standardi ei kata:
— ansaita
— ei-hitsattavia betoniteräksiä
— sinkittyjä betoniteräksiä
— epoksipinnoitettuja betoniteräksiä
— ruostumattomia betoniteräksiä
— jänneteräksiä
— sileitä (pl. SFS 1300 400S) tai kuvioituja betoniteräksiä
— kuvioituja nauhoja.
Liitteessä A (velvoittava) on esitetty betoniteräksen ja betoniteräsverkon luokittavien ja vähimmäis-vaatimukset ylittävien ominaisuuksien luokitus.
HUOM. 1 Vaatimuksia kuumasinkitysmenetelmällä valmistetuille sinkkipinnoitteille esitetään standardissa SFS 1266.
HUOM. 2 Standardit SFS 1259 ja SFS 1271 kattavat ruostumattomat betoniteräkset.
HUOM. 2 Kiepiltä oikaistujen tankojen osalta betoniteräksen oikaisija on velvollinen selvittämään ennen toimitusta oikaisumenetelmänsä aiheuttamat muutokset tuotteen ominaisuuksissa. Betoniteräksen oikaisija määrittelee kiepille sellaiset korotetut vaatimukset, että tuote täyttää oikaistuna tässä standardissa asetetut vaatimukset. Käytetyn kieppimateriaalin laadunvalvonta tehdään korotettujen vaatimusten mukaisesti (ks. SFS 1267).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
18.08.2017
Julkaisupäivä
12.09.2017
Painos
1
Sivumäärä
107
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin